سنگ بنای ایجاد برند Luxury Living


"گام نخست در ایجاد برند برای هر کسب و کاری، فراهم سازی بستری مطمئن در برقراری ارتباط موثر با مشتریان است؛ در حقیقت برند مجموعه ای از عناصر ملموس و غیر ملموس است که در یک نام تجاری کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا برای شرکت اعتبار و برتری ایجاد نموده و ارزش بیشتری را برای مشتریان خلق نماید."

گروه دکوراسیون و مبلمان نیکان

موضوع ارتباط با مشتری در مقوله بازاریابی همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است، در این فرآیند ارتباطات بازاریابی و یا به بیان دقیق تر ارتباطات یکپارچه بازاریابی از مهمترین سنگ بناهای برقراری ارتباط با مشتری ارزیابی می شود چرا که ترکیب متناسب و بهره مندی هوشمندانه در ارتباطات بازاریابی منجر به ایجاد برند در بازار خواهد شد؛ تعهد برند از میان محصولات، خدمات و ارتباطات سر بر می آورد، این همان چیزی است که تحت عنوان تجربه و ارتباط جامع مشتری از آن یاد می شود؛ اگر برند به شکل صحیح ارائه گردد و در تمامی فرآیند کسب و کار حضور یابد، شرکت می تواند رشد کند و ارزش بیشتری را برای مشتریان خلق نماید؛ از این رو در این مجموعه سعی بر آن شده است با نکته بینی و دقت هرچه بیشتر، همه حوزه های ارتباط یکپارچه بازاریابی در ساخت برند، مورد بررسی قرار گیرد. این حوزه ها عبارتند از:

- Advertising تـبـلـیـغـات
- Public Relation روابـط عـمـومـی
- Sales Promotion پیشبـرد فـروش
- Direct Marketing بـازاریـابی مستـقـیـم
- Personal Selling فـروش شخـصـی
- Packing بـسـتـه بـنـدی
- Event & Sponsorship رویـدادهـا و حـامی گـری
- Customer Service خـدمـات مـشـتـری

گروه دکوراسیون و مبلمان نیکان

امروزه کسب و کارهای موفق دنیا به این نتیجه رسیده اند که برای دستیابی به موفقیت باید بتوان با مشتریان هدف روابط بلند مدت برقرار نمود؛ چرا که وجود روابط بلند مدت، برند شرکت را رشد داده و قدرتمند می سازد؛ همین طور مهم است که بدانیم ضمن برقراری ارتباط با مشتریان جدید و شکل گیری بازار هدف جدید باید بتوان در حفظ مشتریان فعلی نیز بکوشیم؛ کسب مشتری جدید در حوزه کالا و خدمات لوکس کار ساده ای به نظر نمی رسد و نمی توان همواره مشتری جدید جذب نمود. اما سنگ بنای دیگر، چگونگی عملکرد و کیفیت محصول (Product Performance) است؛ پس به طور کلی برای ایجاد برند دو عامل ارتباطات و عملکرد محصول بسیار تاثیر گذار خواهد بود که همچون دو بال یک پرنده یک مجموعه را در عرصه برند سازی مطرح می نماید؛ همچنین “ تصویر برند ” پدیده ساده ادراک است که در ذهن مشتری براساس تجربیات قبلی استفاده از محصول ایجاد می شود و تحت تاثیر فعالیت های شرکت قرار می گیرد؛ به بیان دیگر ادراک مصرف کننده از ویژگی های برجسته یک محصول.

این در حالی است که مشتری با ابزارهای اطلاع رسانی یک مجموعه مرتبط می شود و ادراک ذهنی و برداشت او از سابقه کالا و خدمات در شکل گیری ارزش نهایی برند در ذهن او تاثیر بسازیی دارد. در این راستا این گروه با دعوت از برترین برندهای جهانی در عرصه مبلمان و دکوراسیون فـرصت ایجـاد ایـن تـداعـی ذهنـی مثبت را برای مشتـریان خود فـراهم آورده و در این مسیر با بهره گیری از افراد نخبه و صاحب نام در عرصه برند سازی و همچنین ارائه خدمات VIP توسط مطرح ترین طـراحان و معمـاران داخـلی سیـاست های برند سازی عملیاتی خود را طراحی و اجرا می نماید؛ به این ترتیب انتظار می رود سابقه ی قبلی این گروه در ایجاد ارتباط سازنده بر مبنای اعتمـاد متقـابل و همچنین بهره گیری از برترین محصولات لوکس در کنار کارکنان و خدمات حرفه ای، برند Luxury Living را در عرصه دکوراسیون و مبلمان بیش از پیش متمایز سازد.

گروه دکوراسیون و مبلمان نیکان

© Copyright 2012 nikan-f.com - All Rights Reserved by: BeRonza.com